MORAVIATRADE s.r.o.

Bankovní spojení Raiffeisenbank

Číslo účtu: 754010002/5500

Sídlo / fakturační adresa: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

Korespondenční adresa / místo podnikání: Hartvíkovice 218, 675 76 Hartvíkovice

IČO: 07290225         DIČ: CZ07290225

Zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem V Praze, spisová značka C 298522