MORAVIATRADE s.r.o.

Sídlo: Korunní 2569/108
  101 00, Praha
  IČO: 07290225
  DIČ: CZ07290225
Zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, spisová značka C 298522.
Výpis z obchodního rejstříku: www.justice.cz
  
Korespondenční adresa: Hartvíkvice 218
   675 76, Hartvíkovice
  
Telefonní čísla: +420 604 550 936
  +420 774 864 486
Email: info@moraviatrade.eu
  fakturace@moraviatrade.eu
Bankovní spojení
Banka: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 754010002/5500
IBAN:  
BIC kód (SWIFT): RZBCCZPP